KONSULTANCI KRAJOWI W DZIEDZINACH LEKARSKICH

НАЦІОНАЛЬНІ КОНСУЛЬТАНТИ У МЕДИЦИНІ

Lp. Dziedzina

Сфера медицини

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Ім’я та прізвище

Вчене звання

Adres miejsca pracy

Адреса робочого місця

1. Alergologia

алергологія

Prof. dr hab.

Karina Jahnz-Różyk

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego

ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

tel. 26 181-60-55, 26 181-65-85

fax. 22 515-05-11

e-mail: kjrozyk@wim.mil.pl

zakimmuno@wim.mil.pl

2. Anestezjologia

i intensywna terapia

Анестезіологія

та інтенсивна терапія

Prof. dr hab. n. med.

Radosław Owczuk

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Ul. Smoluchowskiego 17

80-214 Gdańsk

tel. (58) 349 32 80

fax (58) 349 32 90

e-mail: r.owczuk@gumed.edu.pl

3. Angiologia

Ангіологія

Prof. dr hab.

Aleksander Sieroń

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom

tel./fax (32)786-16-30

e-mail: sieron1@o2.pl

4. Audiologia i foniatria

Аудіологія та фоніатрія

Prof. dr hab. Mariola Śliwińska-Kowalska Prywatna Praktyka Lekarska

90-301 Lodz,

ul. Sienkiewicza 101/109 m 115

Tel. 42 6363518

e-mail: mariolasliwinska@op.pl

5. Balneologia

i medycyna fizykalna

бальнеологія

і фізиологія

Dr n. med.

Robert Szafkowski

Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej CM UMK

Dom Zdrojowy

ul. Leśna 3

87-720 Ciechocinek

tel.       (54) 283-39-15

tel./fax (54) 283-39-45

e-mail: szafkowskir@gmail.com

6. Chirurgia

Dziecięca

Хірургія

Дитяча

Prof. dr hab.

Janusz Bohosiewicz

SP SK Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

ul. Medyków 16

40-752 Katowice

tel. (32) 207 18 34.

fax. (32) 207-18-02

e-mail: konsultantchirdziec@gmail.com

7. Chirurgia

klatki piersiowej

Хірургія

грудної клітини

Prof. dr  hab.

Marcin Zieliński

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc w Zakopanem

Ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Tel. (18) 20 01 169

fax: (18) 20 146 32

e-mail: marcinz@mp.pl

8. Chirurgia

Naczyniowa

Судинна

хірургія

Prof. dr hab.

Piotr Andziak

Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Blokiem Operacyjnotoryym w CSK MSWiA

ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa

tel. (22) 508-12-59/78

fax (22) 508-12-51

e-mail: pmandziak@gmail.com

9. Chirurgia

Ogólna

Загальна

хірургія

Prof. dr hab.

Grzegorz Wallner

II Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM w Lublinie

SPSK Nr 1

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

tel. (81) 532-41-27

fax (81) 532-88-10

e-mail: gt_wallner@interia.pl; gtwallner@gmail.com

10. Chirurgia onkologiczna

Онкологічна

хірургія

Prof. dr hab.

Wojciech Zegarski

Centrum Onkologii

im. prof. Franciszka Łukaszczyka

ul. im. dr I. Romanowskiej 2

85-796 Bydgoszcz

Tel. 52 374 34 12

e-mail: zegarskiw@co.bydgoszcz.pl

11. Chirurgia

Plastyczna

Пластична

хірургія

Prof. dr hab.

Jerzy Strużyna

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

Szpital Powiatowy w Łęcznej

ul. Krasnystawska 52

21-010 Łęczna

tel. (81) 752-65-31

(81) 752-65-39

e-mail: jerzy.struzyna@gmail.com,

jerzystruzyna@adres.pl

12. Chirurgia

szczękowo-twarzowa

Щелепно-лицьова хірургія

Dr hab. n. med.

Mariusz Szuta

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

Oddział Chirurgii Szczękowo – Twarzowej

Os. Złotej Jesieni 1

31-826 Kraków

tel.: (12) 646-88-36

e-mail: m.szuta@wp.pl

13. Choroby płuc

Хвороби

легенів

Prof. dr hab.

Halina Batura-Gabryel

Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

ul. Szamarzewskiego 84

60-569 Poznań

tel. (61) 841-70-61

fax (61) 841-70-61

e-mail: pulmo@ump.edu.pl

14. Choroby płuc dzieci

Дитячі хвороби легенів

Dr  n. med.

Andrzej Pogorzelski

Klinika Pneumonologii

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników

ul. prof. Jana Rudnika 3b
34-700 Rabka Zdrój

tel. (18) 267-60-60 wew. 408

fax (18) 267-60-69

e-mail: apogorzelski@igrabka.edu.pl

15. Choroby wewnętrzne

Внутрішні

хвороби

Prof. dr hab.

Jacek Różański

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM

al. Powstańców Wlkp.72

70-111 Szczecin

Tel. 91 466 12 01

Fax. 91 466 11 96

e- mail: jacekrozanski@wp.pl

16. Choroby zakaźne

Інфекційні

хвороби

Prof. dr hab. n. med.

Andrzej Horban

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

ul. Wolska 37

01-201 Warszawa

tel. (22) 33-55-225

fax (22) 33-55-226

e-mail: ahorban@zakazny.pl

ahorban@cdit-aids.med.pl

17. Dermatologia

i wenerologia

Дерматологія

та венерологія

Prof. dr hab.

Joanna Narbutt

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego

ul. Kniaziewicza 1/5

91-347 Łódź

tel. (42) 251 61 92

e-mail: joanna.narbutt@umed.lodz.pl

18. Diabetologia

Діабетологія

Prof. dr hab.

Krzysztof Strojek

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Śląskiego Centrum Chorób Serca

ul. M. Skłodowskiej – Curie 9

41-800 Zabrze

tel. (32) 373-38-64

fax (32) 278-43-34

e-mail: kstrojek@sum.edu.pl

19. Diagnostyka laboratoryjna

Лабораторна діагностика

Prof. dr hab.

Maciej Szmitkowski

Zakład Diagnostyki Biochemicznej UM w Białymstoku

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

ul. Waszyngtona 15 A

15-269 Białystok

tel. (85) 831-85-87

fax (85) 831-85-85

e-mail: msz@umb.edu.pl

20. Endokrynologia

Ендокринологія

Prof. dr hab.

Andrzej Lewiński

Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UM w Łodzi

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

ul. Rzgowska 281/289

93-338 Łódź

tel. (42) 271-11-41

fax (42) 271-11-40

e-mail: alewin@csk.umed.lodz.pl

andrzej.lewinski@umed.lodz.pl

21. Endokrynologia ginekologiczna

i rozrodczość

Гінекологічна ендокринологія

і репродуктивна медицина

Prof. dr hab.

Robert Zygmunt Spaczyński

Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu UM w Poznaniu

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny

ul. Polna 33

60-535 Poznań

tel. (61) 841-94-95/12

fax (61) 841-96-12

e-mail: rspaczynski@yahoo.com

22. Endokrynologia

i diabetologia dziecięca

Ендокринологія

та дитяча діабетологія

Prof. dr hab.

Mieczysław Walczak

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM

SPSK Nr 1

ul. Unii Lubelskiej 1

71-242 Szczecin

tel. (91) 425-31-66

fax (91) 425-31-67

e-mail:

sekr.pediatrii@spsk1.szn.pl

ghmwal@pum.edu.pl.

23. Epidemiologia

Епідеміологія

Dr hab. n. med.

Iwona Paradowska-Stankiewicz

Pracownia Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
tel  (22) 54-21-386
fax (22) 54-21-394
e-mail: istankiewicz@pzh.gov.pl

24. Farmakologia kliniczna

Клінічна фармакологія

Prof. dr hab.

Bogusław Okopień

Oddział Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej

SP Centralny SK im. prof. Kornela Gibińskiego ŚUM

ul. Medyków 14

40-752 Katowice

tel. (32) 789-43-40

fax (32) 789-43-43

e-mail: bokopien@sum.edu.pl

25. Gastroenterologia

Гастроентерологія

Prof. dr hab.

Jarosław Reguła

Klinika Gastroenterologii Onkologicznej CMKP

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Roentgena 5

02-781 Warszawa

tel. (22) 546-30-44, 546-23-28

fax (22) 546-30-35

e-mail: jregula@coi.waw.pl

26. Gastroenterologia dziecięca

Дитяча гастроентерологія

Prof. dr hab.

Mieczysława

Czerwionka-Szaflarska

Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii
CM UMK  Szpital Uniwersytecki im. dr A. Juraszaul. M. Skłodowskiej –Curie 9

85-094 Bydgoszcz

tel. (52) 585-48-50

fax (52) 585-40-86

e-mail: klped@cm.umk.pl,

m.szaflarska1@wp.pl

27. Genetyka kliniczna

Клінічна генетика

Prof. dr hab.

Anna Latos-Bieleńska

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

ul. Rokietnicka 7

60-352 Poznań

Tel. 61 854 76 13

e-mail: alatos@ump.edu.pl

28. Geriatria

Геріатрія

Prof. dr hab.

Tomasz Targowski

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Klinika i Poliklinika  Geriatrii

ul. Spartańska 1

02-637 Warszawa

Tel. (22) 670-91-61

e-mail:  klinika.geriatrii@spartanska.pl

29. Ginekologia onkologiczna

Онкологічна гінекологія

Prof. dr hab.

Mariusz Bidziński

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curieul. Roentgena 5

Klinika Ginekologii Onkologicznej

02-781 Warszawa

tel. (22) 546-22-95

fax (22) 644-32-90

e-mail: bidzinski.m@gmail.com

30. Hematologia

Гематологія

Prof. dr hab.

Ewa Lech-Marańda

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. .Indiry Gandhi 14

02-776 Warszawa

Tel. (22) 34 96 176

Fax. (22) 34 96 178

e-mail: emaranda@ihit.waw.pl

31. Hipertensjologia

Гіпертензіологія

Prof. dr hab.

Andrzej Januszewicz

Klinika Nadcisnienia Tętniczego

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Ul. Alpejska 42

04-628 Warszawa

Tel. 22 343 43 39

Fax. 22 343 45 17

e-mail: sekretariat2knt@ikard.pl

32. Immunologia kliniczna

Клінічна імунологія

Prof. dr hab.

Sylwia Kołtan

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Szpital Uniwersytecki nr 1

Im. dr A. Jurasza

ul. Curie Skło0dowskiej 9

85-094 Bydgoszcz

tel. (52) 585 48 61

fax ((52) 585 48 60

e-mail: s.koltan@cm.umk.pl

33. Intensywna terapia

Інтенсивна терапія

Dr hab. n. med.

Tomasz Mroczek

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie;

Ul. Wielicka 265,

30-663 Kraków

Tel. 12 333 90 57

Fax. 12 657 39 47

e-mail: t_mroczek@hotmail.com

34. Kardiochirurgia

Кардіохірургія

Prof. dr hab. n. med. Jacek Różański Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Ul. Alpejska 42

04-628 Warszawa

Tel.22 343 46 50

Fax. 22 343 4510

Email: j.rozanski@ikard.pl

35. Kardiologia

Кардіологія

Prof. dr hab.

Tomasz Hryniewiecki

Narodowy Instytut Kardiologii

Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Alpejska 42

04-628 Warszawa

Tel. 22 34 34 646

e-mail: konsultant@ikard.pl

36. Kardiologia dziecięca

Дитяча кардіологія

Dr n. med.

Maria Miszczak-Knecht

Klinika Kardiologii

Instytut «Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka»

al. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

tel. (22) 815 73 77

e-mail: knechtmaria@gmail.com

37. Medycyna lotnicza

Авіаційна медицина

Lek.

Rafał Marcin Wójcik

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

ul. Krasińskiego 54

01-755 Warszawa

tel. (22) 685-28-55

fax (22) 633-41-54

e-mail: rwojcik@wiml.waw.pl

38. Medycyna

morska i tropikalna

Морська та тропічна

медицина

Dr n. med. Wacław L. Nahorski Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Katedry Medycyny Tropikalnej i Parazytologii-Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUM

ul. Powstania Styczniowego 9b

81-519 Gdynia

tel. (58) 622 33 54

fax (58) 622-33-54

e-mail: wnahorski@gumed.edu.pl

39. Medycyna nuklearna

Ядерна медицина

Prof. dr hab.

Leszek Królicki

Zakład Medycyny Nuklearnej WUM
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUMul. Banacha 1 a

02-097 Warszawa

tel. (22) 599-22-70, 326-59-70, 326-58-01

fax (22) 599-11-70

e-mail: leszek.krolicki@wum.edu.pl              leszekkrolicki@gmail.com

40. Medycyna paliatywna

Паліативна медицина

Dr hab. n. med.

Wojciech Leppert

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Poznaniu

os. Rusa 55

61-245 Poznań

tel. 603 922 298

wojciechleppert@wp.pl

41. Medycyna pracy

Медицина праці

Lek.

Paweł Zbigniew Wdówik

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Oddział Radom

ul. Rodziny Winczewskich 5

26-600 Radom

tel. (48) 363-40-94

fax. (48) 330-93-23

e-mail: p.wdowik@mwomp.pl

42. Medycyna ratunkowa

Медицина невідкладних станів

Prof. dr hab.

Jerzy Robert Ładny

Klinika Medycyny Ratunkowej UM w Białymstoku

ul. Szpitalna 37

15-295 Białystok

tel. (85) 746- 86-72, 686-50-20

fax (85) 686-50-18

e-mail: ladnyjr@wp.pl

43. Medycyna rodzinna

Сімейна медицина

Dr hab. n. med.

Agnieszka Mastalerz-Migas

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej UM

ul. Syrokomli 1

51-141 Wrocław

Tel.71 325 51 26

Fax 71 325 43 41

e-mail: kk.medrodzinna@gmail.com

44. Medycyna sądowa

Судова медицина

Prof. dr  hab.

Grzegorz Teresiński

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
ul. Jaczewskiego 8b
20-090 Lublin
tel. (81) 448-64-70
fax. (81) 448-64-71
e-mail: g.teresinski@umlub.pl
45. Medycyna sportowa

Спортивна медицина

Dr n. med.

Andrzej Rakowski

,,Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA”

ul. Tadeusza Rejtana 1

85-032 Bydgoszcz

tel. (52) 322-20-92

fax. (52) 322-37-46

e-mail: administracja@roms.pl

romsbydgoszcz@gmail.com

46. Mikrobiologia lekarska

Медична мікробіологія

Prof. dr hab. n. med.

Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

tel. (22)  815 72 70

fax (22) 815 72 75

e-mail: K.Fangrat@IPCZD.pl

47. Nefrologia

Нефрологія

Prof. dr hab. n. med.

Ryszard Gellert

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki

SPZOZ

Ul. Cegłowska 80

01-809 Warszawa

Tel. 22 56 90 206

Fax: 22 56 90 206

e-mail: nefro@bielanski.med.pl

48. Nefrologia dziecięca

Дитяча нефрологія

Prof. dr hab.

Danuta Zwolińska

Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej UM we Wrocławiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego

ul. Borowska 213

50-556  Wrocław
tel. (71) 736-44-00/01

fax (71) 736-44-09
e-mail: danuta.zwolinska@umed.wroc.pl

danuta@zwolinscy.com

49. Neonatologia

Неонатологія

Prof. dr hab.

Ewa Helwich

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17 a

01-211 Warszawa

tel. (22) 327-74-06

fax (22) 327-74-09

e-mail:sekretariat.neonatologii@imid.med.pl

50. Neurochirurgia

Нейрохірургія

Prof. dr hab.

Tomasz Trojanowski

Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
UM w LublinieSPSK Nr 4

ul. Jaczewskiego 8

20-090 Lublin

tel. (81) 724-41-76

fax (81) 724-45-28

e-mail: tomasz.trojanowski@umlub.pl

51. Neurologia

Неврологія

Prof. dr hab.

Agnieszka Słowik

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Oddział Kliniczny Neurologii

30-688 Kraków

Ul Jakubowskiego 2, blok H2

Tel: 12 400 2551

Fax: 12 400 2567

e-mail: slowik@cm-uj.krakow.pl;

neurologia@cm-uj.krakow.pl

52. Neurologia dziecięca

Дитяча неврологія

Dr hab. n. med.

Ewa Emich-Widera

SP SK Nr 6 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

ul. Medyków 16

40-752 Katowice

tel. (32) 207-17-92

fax. (32) 207-17-91

e-mail: zps@gczd.katowice.pl

53. Neuropatologia

Невропатологія

Prof. dr hab.

Wiesława Grajkowska

Instytut «Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka»

Zakład Patologii

Al. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

tel. (22) 815-19-65

fax. (22) 815-19-75

e-mail: w.grajkowska@czd.pl

54. Okulistyka

Офтальмологія

Płk. prof. dr hab. n. med.

Marek Rękas

Wojskowy Instytut Medyczny

Ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

Tel. 261 816 575

Fax. 22 515 05 08

e-mail: mrekas@wim.mil.pl

55. Onkologia

i hematologia dziecięca

Онкологія

та дитяча гематологія

Prof. dr hab.

Jan Styczyński

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Jurasza

Ul. Curie-Skłodowskiej 9

85-094 Bydgoszcz

Tel. (52) 585 48 60

Fax. (58) 585 4867

e-mail: jstyczynski@cm.umk.pl

56. Onkologia kliniczna

Клінічна онкологія

Prof. dr hab.

Maciej Krzakowski

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curieul. Roentgena 5

02-781 Warszawa

tel. (22) 546-21-69

fax (22) 546-29-82

e-mail: maciekk@coi.waw.pl

sekretariat4@coi.waw.pl

57. Ortopedia

i traumatologia narządu ruchu

Ортопедія

і травматологія опорно-рухового апарату

Prof. dr hab. n. med.

Jarosław Czubak

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

ul. Konarskiego 13

05-400 Otwock

Tel. 22 788 91 97

Fax. 22 779 35 71

e-mail: kootd@cmkp.edu.pl

58. Otorynolaryngologia

Оториноларингологія

Prof. dr hab.

Henryk Skarżynski

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Międzynarodowe Centrum Mowy i Słuchu

ul. Mokra 17

05-830 Nadarzyn, Kajetany

tel. (22) 356-03-66

fax (22) 356-03-67

e-mail: h.skarzynski@ifps.org.pl
sekretariat@ifps.org.pl

59. Otorynolaryngologia dziecięca

Дитяча оториноларингологія

Prof. dr hab. n. med.

Wiesław Konopka

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

Ul: Rzgowska 281/289,

93-338 Łódź

Tel. 42 271-14-81

e-mail:wieslaw.konopka@umed.lodz.pl

60. Patomorfologia

Патоморфологія

Prof. dr hab.

Andrzej Marszałek

Zakład Patologii Nowotworów

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

ul. Garbary 15

61-866 Poznań

tel. (61) 885-05-00

e-mail: andrzej.marszalek@wco.pl

61. Pediatria

Педіатрія

Prof. dr hab.

Teresa Jackowska

Klinika Pediatrii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Marymoncka 99/103

01-813 Warszawa

Tel./fax. (22) 864 11 67

e-mail: tjackowska@cmkp.edu.pl

62. Pediatria metaboliczna

Метаболічна педіатрія

Dr hab. n. med.

Jolanta Sykut-Cegielska

Zakład Badań Przesiewowych

Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17a

01-211 Warszawa

tel. (22) 32-77-375

fax (22) 32-77-161

e-mail: jolanta.cegielska@imid.med.pl

63. Perinatologia

Перинатологія

Prof. dr hab.

Mirosław Wielgoś

I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o.o.

Pl. Starynkiewicza 1/3
02-015 Warszawa

tel. (22) 502 -14-60

fax (22) 502-21-57

e-mail: miroslaw.wielgos@wum.edu.pl

iwona.dmochowska@wum.edu.pl

64. Położnictwo

i ginekologia

Акушерство і гінекологія

Prof. dr hab.

Krzysztof Czajkowski

II Katedra i Klinika Połoznictwa i Ginekologii

Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej

ul. Karowa 2

00-315 Warszawa

tel. (22) 59 66 421

fax (22) 22 596 64 87,

e-mail: krzysztof.czajkowski@wum.edu.pl

65. Psychiatria

Психіатрія

Prof. dr hab. n. med.

Piotr Gałecki

Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi

ul. Aleksandrowska 159

91-229 Łódź

tel.: 42 715 57 77

fax.: 42 652 80 30

e-mail: piotr.galecki@umed.lodz.pl

galeckipiotr@wp.pl

66. Psychiatria

dzieci i młodzieży

Психиатрія дітей і молоді

Dr n. med.

Aleksandra Lewandowska

Szpital im. Józefa Babińskiego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łodzi

ul. Aleksandrowska 159

91-229 Łódź

tel. 42 71 55 777

e-mail: aleksandra_lewandowska@poczta.onet.pl

67. Radiologia

i diagnostyka obrazowa

Радіологія і візуальна діагностика

Prof. dr hab.

Jerzy Walecki

Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP

CSK MSW

ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa

tel. (22) 508-15-60

fax (22) 508-15-60

e-mail: jerzywalecki1@gmail.com

68. Radioterapia onkologiczna

Онкологічна радіотерапія

Prof. dr hab. n. med.

Krzysztof Składowski

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

44-101 Gliwice

Tel. 32 278 96 18

e-mail: skladowski@windowslive.com

69. Rehabilitacja medyczna

Медична

реабілітація

wakat
70. Reumatologia

Ревматологія

Prof. dr hab. n. med.

Brygida Kwiatkowska

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

ul. Spartańska 1

02-637 Warszawa

Tel:  +48 (22) 670-93-26

Fax: +48 (22) 670-93-27

e-mail: dyrektor.kliniczny@spartanska.pl

71. Seksuologia

Сексологія

Prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Lew-Starowicz

Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP

SPSK im. prof. W. Orłowskiego

ul. Czerniakowska 231

00-416 Warszawa

tel. (22) 584-11-56

fax (22) 621-62-88

e-mail: zaks@cmkp.edu.pl

72. Toksykologia  kliniczna

Клінічна токсикологія

Dr  n. med.

Marek Wiśniewski

Zakład Toksykologii Klinicznej

Gdański Uniwersytet Medyczny

Ul. Kartuska 4/6,

80-104, Gdańsk

Tel.: 58 682 19 39 — sekretariat

e-mail:marek.wisniewski@gumed.edu.pl

73. Transfuzjologia kliniczna

Клінічна трансфузійна

медицина

Prof. dr hab. n. med.

Piotr Marek Radziwon

Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Białymstoku                                                                                    ul. M. Skłodowskiej-Curie 23                                                              15-950 Białystok                                                                           tel.( 85) 7447002                                                                             Fax (85)7447133                                                                          e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl
74. Transplantologia kliniczna

Клінічна

трансплантологія

Prof. dr hab.

Lech Cierpka

Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej ŚUM SPSK im. A. Mielęckiego

ul. Francuska 20-24

40-027 Katowice

tel. (32) 259-15-20

fax (32) 259-10-52

e-mail : chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl

75. Urologia

Урологія

wakat
76. Urologia dziecięca

Дитяча урологія

Dr n. med.

Piotr Gastoł

Instytut- Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Al. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

  • tel: +48 22 815 13 51
  • fax: +48 22 815 13 52

e-mail: p.gastol@ipczd.pl

77. Zdrowie publiczne

Громадське здоров’я

Prof. dr hab. n. med.

Jarosław Pinkas

Szkoła Zdrowia Publicznego

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Kleczewska 61/63

01-826 Warszawa

Tel. (22) 56 01 150

e-mail: jaroslaw.pinkas@cmkp.edu.pl

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *